Smidig coaching for akselerert verdiskapning

Målet med ny teknologi og digitalisering er ikke å «bli digital» eller «bli smidig». Målet er å akselerere verdiskapningen for målgruppene man er til for. Smidig coachen jobber med å utvikle forutsetningene som muliggjør akselerert verdiskaping – ansvarlige team som i tett samarbeid med kundene stadig forbedrer verdiskapning for omverdenen, virksomheten og de ansatte.

Smidig coachen er en personlig trener

Verden utenfor virksomheten endres stadig raskere. Dermed må også innsiden av virksomheten lære å endre seg. Nye arbeidsmåter og tankesett er en forutsetning for å hente ut gevinstene av ny teknologi og digitalisering – og for å forbli relevant.

En smidig coach er en «personlig trener» som forsterker og forbedrer team og virksomheters evne til å skape verdier i en verden som nettopp er mindre planmessig og endrer seg stadig raskene. Smidig coachen støtter utviklingen av team, ledere og virksomheter til å lære seg frem til hvordan de trygt og effektivt kan sitte tett på markedet for å lære seg frem til hvordan de mest mulig effektiv kan skape verdier.

Hva gjør en smidig coach?

For en smidig coach er hovedfokuset hvordan mennesker, menneskelig samhandling og dynamikk best kan innordnes for å realisere verdi. Ulike selskap løser dette på «sin egen måte», det fins ikke ett riktig svar som gjelder for alle. En smidig coach vil gjennom ulike teknikker og tilnærminger hjelpe team og virksomheter i sin kontekst, med sine ressurser og forutsetninger, til å utvikle og levere digitale produkter og tjenester som skaper mest mulig kunde- og forretningsverdi.

Ofte er ny kunnskap en forutsetning for nye måter å tenke og levere verdiskapning på, så coachen starter ofte der. For smidig coachen består arbeidet i praksis av en blanding av ny kunnskap og kompetanseheving, fasilitering og 1:1 coaching av ledere og teammedlemmer. Kontinuerlig læring og forbedring står sentralt i arbeidet, uansett hvilken innfallsvinkel som benyttes.

For å kunne beherske bredden av kompetanse en smidig coach jobber innenfor er erfaring og kontinuerlig læring en forutsetning. Derfor har Team Agiles smidig coacher mange års erfaring med digital produktutvikling og endringsdyktighet i praksis, og praktisk erfaring med prinsipper fra smidig utvikling, teamarbeid, endringsledelse, lean og designtekning for å nevne noe.

Hvilke kapabiliteter bygger en smidig coach?

En smidig coach bygger kapabiliteter som er avgjørende for å lykkes i en digital hverdag, både hos team, ledere og i virksomheten. En smidig coach sørger for at alle forstår hvorfor kapabilitetene er nødvendige, hvordan og når kapabilitetene skal brukes, og ikke minst hvordan virksomheten selv kan lære og videreutvikle disse.

Her er noen eksempler på typiske områder vi jobber med innenfor digital produktutvikling:

 • Tverrfaglige team som leveranseenhet: Komplekse problemer krever komplementerende kompetanse og samarbeid. Team med nødvendig kompetanse er den mest effektive leveransemetoden.
 • Evne til å jobbe kontinuerlig med utforskning, kundedialog og innsikt: Komplekse problemer har ofte flere svar. Det betyr at man må utforske og kontinuerlig verifisere løsninger med kundene.
 • Trygge team: For å lykkes som et team, trenger teammedlemmene et sosialt trygt og åpent ytringsklima. Hvis ikke teamet er et trygt sted å jobbe vil ikke menneskene trives, og da får virksomheten heller ikke det beste ut av menneskene og teamet
 • Ledelse av team: Ansvarlige team med leveranseansvar har like mye behov for ledelse, men de trenger en annen type ledelse.
 • Lederne må vite hvordan de kan gi slipp på operativt ansvar og heller følge tydelig opp på retning og måloppnåelse.
 • Mål som balanserer teamets ansvarlighet og «autonomi» – uten at det blir hjemme alene fest: Tydelige mål med en forventet effekt

gir handlingsrom til team og setter rammer det er mulig å være kreativ innenfor. Samtidig skal målene sikre at teamet jobber mot virksomhetens overordnede mål og bidrar til helheten.

Hvorfor er smidig coacher så populære?

Smidig coachen er en personlig trener for å lykkes med digital transformasjon og akselerert verdiskapning. Effektiv menneskelig samhandling på nye måter er ofte grunnlaget for å realisere verdier ved hjelp av ny teknologi og digitalisering. Og nettopp effektiv menneskelig samhandling i en omskiftelig verden er smidig coachens «domene».

De fleste kunnskapsarbeidere jobber i dag med å løse komplekse oppgaver – oppgaver som kan løses på mange forskjellige måter. Hver løsning kan gjøre situasjonen litt bedre eller litt verre. Dette gjelder særlig i arbeidet med programvare og digitale tjenester – som i dag er en sentral del av de fleste virksomheter. Ofte sier vi at «endringstakten i samfunnet øker» – i praksis betyr det egentlig at mennesker, forventninger og behov endrer seg.

For å trives i en slik hverdag gjelder det å ha tankesett og forventningene som speiler nettopp endringstakten. Vi kaller det endringsdyktighet. Evnen til å tilpasse arbeidet vårt mot det som betyr noe – nemlig den verdien vi som virksomhet skal skape.

I små, effektive team lærer man seg frem til det som fungerer, og er i stand til å endre antagelsene og avgjørelser basert på det vi lærer. Men godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Teamet trenger et trygt og sikkert ytringsklima for å kunne fungere, og teamet må eie ansvaret for oppgavene de løser. Teamarbeid er et verktøy, som kontinuerlig må skjerpes, for at det skal fungere effektivt.

For å lykkes over tid må virksomheten selv ha eierskap til sin egen agenda og transformasjon. Derfor jobber en smidig coach fra Team Agile for å gjøre seg selv overflødig slik at kompetansen og «håndverket» kan eies og videreutvikles av virksomheten selv.

Hvor får jeg tak i en smidig coach?

Team Agile hjelper deg med å komme i gang slik at du kan bygge kapabilitetene som gjør deg og virksomheten din til morgendagens vinner. Vi er både kompetente og utålmodige, og vil raskest mulig sikre at du kommer deg fra tanke til handling, slik at verdiskapningen akselereres.

Team Agile har mer enn 30 års erfaring og vi hjelper deg med akselerert verdiskapning. Trykk her for å booke en kaffeprat.

Smidig coaching for akselerert verdiskapning

Målet med ny teknologi og digitalisering er ikke å «bli digital» eller «bli smidig». Målet er å akselerere verdiskapningen for målgruppene man er til for. Smidig coachen jobber med å utvikle forutsetningene som muliggjør akselerert verdiskaping – ansvarlige team som i tett samarbeid med kundene stadig forbedrer verdiskapning for omverdenen, virksomheten og de ansatte.

Smidig coachen er en personlig trener

Verden utenfor virksomheten endres stadig raskere. Dermed må også innsiden av virksomheten lære å endre seg. Nye arbeidsmåter og tankesett er en forutsetning for å hente ut gevinstene av ny teknologi og digitalisering – og for å forbli relevant.

En smidig coach er en «personlig trener» som forsterker og forbedrer team og virksomheters evne til å skape verdier i en verden som nettopp er mindre planmessig og endrer seg stadig raskene. Smidig coachen støtter utviklingen av team, ledere og virksomheter til å lære seg frem til hvordan de trygt og effektivt kan sitte tett på markedet for å lære seg frem til hvordan de mest mulig effektiv kan skape verdier.

Hva gjør en smidig coach?

For en smidig coach er hovedfokuset hvordan mennesker, menneskelig samhandling og dynamikk best kan innordnes for å realisere verdi. Ulike selskap løser dette på «sin egen måte», det fins ikke ett riktig svar som gjelder for alle. En smidig coach vil gjennom ulike teknikker og tilnærminger hjelpe team og virksomheter i sin kontekst, med sine ressurser og forutsetninger, til å utvikle og levere digitale produkter og tjenester som skaper mest mulig kunde- og forretningsverdi.

Ofte er ny kunnskap en forutsetning for nye måter å tenke og levere verdiskapning på, så coachen starter ofte der. For smidig coachen består arbeidet i praksis av en blanding av ny kunnskap og kompetanseheving, fasilitering og 1:1 coaching av ledere og teammedlemmer. Kontinuerlig læring og forbedring står sentralt i arbeidet, uansett hvilken innfallsvinkel som benyttes.

For å kunne beherske bredden av kompetanse en smidig coach jobber innenfor er erfaring og kontinuerlig læring en forutsetning. Derfor har Team Agiles smidig coacher mange års erfaring med digital produktutvikling og endringsdyktighet i praksis, og praktisk erfaring med prinsipper fra smidig utvikling, teamarbeid, endringsledelse, lean og designtekning for å nevne noe.

Hvilke kapabiliteter bygger en smidig coach?

En smidig coach bygger kapabiliteter som er avgjørende for å lykkes i en digital hverdag, både hos team, ledere og i virksomheten. En smidig coach sørger for at alle forstår hvorfor kapabilitetene er nødvendige, hvordan og når kapabilitetene skal brukes, og ikke minst hvordan virksomheten selv kan lære og videreutvikle disse.

Her er noen eksempler på typiske områder vi jobber med innenfor digital produktutvikling:

 • Tverrfaglige team som leveranseenhet: Komplekse problemer krever komplementerende kompetanse og samarbeid. Team med nødvendig kompetanse er den mest effektive leveransemetoden.
 • Evne til å jobbe kontinuerlig med utforskning, kundedialog og innsikt: Komplekse problemer har ofte flere svar. Det betyr at man må utforske og kontinuerlig verifisere løsninger med kundene.
 • Trygge team: For å lykkes som et team, trenger teammedlemmene et sosialt trygt og åpent ytringsklima. Hvis ikke teamet er et trygt sted å jobbe vil ikke menneskene trives, og da får virksomheten heller ikke det beste ut av menneskene og teamet
 • Ledelse av team: Ansvarlige team med leveranseansvar har like mye behov for ledelse, men de trenger en annen type ledelse.
 • Lederne må vite hvordan de kan gi slipp på operativt ansvar og heller følge tydelig opp på retning og måloppnåelse.
 • Mål som balanserer teamets ansvarlighet og «autonomi» – uten at det blir hjemme alene fest: Tydelige mål med en forventet effekt

gir handlingsrom til team og setter rammer det er mulig å være kreativ innenfor. Samtidig skal målene sikre at teamet jobber mot virksomhetens overordnede mål og bidrar til helheten.

Hvorfor er smidig coacher så populære?

Smidig coachen er en personlig trener for å lykkes med digital transformasjon og akselerert verdiskapning. Effektiv menneskelig samhandling på nye måter er ofte grunnlaget for å realisere verdier ved hjelp av ny teknologi og digitalisering. Og nettopp effektiv menneskelig samhandling i en omskiftelig verden er smidig coachens «domene».

De fleste kunnskapsarbeidere jobber i dag med å løse komplekse oppgaver – oppgaver som kan løses på mange forskjellige måter. Hver løsning kan gjøre situasjonen litt bedre eller litt verre. Dette gjelder særlig i arbeidet med programvare og digitale tjenester – som i dag er en sentral del av de fleste virksomheter. Ofte sier vi at «endringstakten i samfunnet øker» – i praksis betyr det egentlig at mennesker, forventninger og behov endrer seg.

For å trives i en slik hverdag gjelder det å ha tankesett og forventningene som speiler nettopp endringstakten. Vi kaller det endringsdyktighet. Evnen til å tilpasse arbeidet vårt mot det som betyr noe – nemlig den verdien vi som virksomhet skal skape.

I små, effektive team lærer man seg frem til det som fungerer, og er i stand til å endre antagelsene og avgjørelser basert på det vi lærer. Men godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Teamet trenger et trygt og sikkert ytringsklima for å kunne fungere, og teamet må eie ansvaret for oppgavene de løser. Teamarbeid er et verktøy, som kontinuerlig må skjerpes, for at det skal fungere effektivt.

For å lykkes over tid må virksomheten selv ha eierskap til sin egen agenda og transformasjon. Derfor jobber en smidig coach fra Team Agile for å gjøre seg selv overflødig slik at kompetansen og «håndverket» kan eies og videreutvikles av virksomheten selv.

Hvor får jeg tak i en smidig coach?

Team Agile hjelper deg med å komme i gang slik at du kan bygge kapabilitetene som gjør deg og virksomheten din til morgendagens vinner. Vi er både kompetente og utålmodige, og vil raskest mulig sikre at du kommer deg fra tanke til handling, slik at verdiskapningen akselereres.

Team Agile har mer enn 30 års erfaring og vi hjelper deg med akselerert verdiskapning. Trykk her for å booke en kaffeprat.