Kunder

reMarkable er et av Europas raskest voksende tek-selskaper og fikk i 2022 status som enhørning (privateid startup verdsatt til >1mrd $). Selskapet utvikler og selger et digitalt skrivebrett på verdensmarkedet. reMarkable holder til i Oslo og har ca 300 ansatte og omsetter for 2,7 mrd. reMarkable kom på TIMEs liste over verdens beste innovasjoner i 2020, og var Gasellevinner DN i 2021.

Team Agile var engasjert som smidig coacher i reMarkable og bistod med å øke leveransehastigheten i softwareutviklingen, teamorganisering av utviklingsavdelingene samt fangst og bruk av data i produktutviklingen.

Oslo Business Region (OBR) utvikler og legger til rette for samarbeid, kunnskapsdeling og nettverk for oppstarts- og vekstselskap i Oslo, på tvers av bransjer og tradisjonelle skillelinjer. OBR er eid og finansiert av Oslo kommune, og promoterer Oslo som en ledende by for innovasjon og entreprenørskap.

Team Agile bisto OBR med å skape et felles grunnlag for fornyet og forsterket samarbeid mellom byaktørene i Oslo sentrum, med korona og nedstenging av Oslo sentrum som bakteppe. Team Agile planla workshoper, gjennomførte intervjuer og fasiliterte en felles samling for å kartlegge mulighetsrommet og muligheter for fornyet samarbeid på tvers av næringslivsaktører.

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å føre tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, håndheving av forbrukervernlovgivning og mekling i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Team Agile planla og gjennomførte workshops og arbeidsmøter med topp- og mellomledere i Forbrukertilsynet for å skape en omforent forståelse av behov og motivasjon for digital transformasjon og mer endringsdyktighet for å skape mer verdi for målgruppene de er til for. Arbeidet resulterte i flere egnede kandidater og startpunkter for å kunne ta fatt på mer endringsdyktighet.

AutoStore er et norsk teknologiselskap som utvikler og leverer robotteknologi for automatisering og optimalisering av lager på verdensmarkedet. AutoStore ble notert på børs i 2021, den nest største børsnoteringen noensinne i Norge. AutoStore har hovedkvarter i Rogaland og kontorer i 10 land.

Team Agile har levert ledertrening- og utvikling av AutoStores ledere over hele verden. Team Agile har utviklet og levert et skreddersydd program med fokus på kunnskapsheving, praksis med ulike verktøy samt coaching og oppfølging knyttet til team og teamutvikling.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver flere enn 1200 butikker rundt om i landet med ca. 28 000 ansatte. Coop er et medlemseid samvirkelag. Coop Norge er samvirkelagenes fellesorganisasjon, som ivaretar sentrale fellesoppgaver for samvirkelagene.

Team Agile bistår Coop Norge med smidig coaching og produktledelse for å skape supre team som kontinuerlig leverer verdi. Team Agile bygger «smidig» kompetanse for å sikre effektive arbeidsmåter, endringsdyktig kultur og nytt tankesett.

Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste og høyest rangerte universitet, med over 27 000 studenter og 6 600 ansatte.

Team Agile bistår UiO og Institutt for Informatikk med undervisning på masterstudiet i IT-ledelse. Teamet er Digital transformasjon i praksis: mellomlederens endrede rolle når teamet skal levere kontinuerlig verdi med særlig fokus på teamarbeid, målsetting og ledelse av moderne softwareorganisasjoner.

Cisco er et verdensomspennende teknologiselskap som er markedsleder innen nettverk, datasenter, sikkerhet og samhandlingsløsninger. Cisco Norge har rundt 500 ansatte, et av de største in-house design teamene i Norge og utvikler bl.a. alt knyttet til Webex Devices – verdensledende videokonferanseløsninger.

Smidig coach fra Team Agile jobbet sammen med Cisco og et av teamene som lager løsninger for Webex. Det var en samling for å hjelpe teamet og finne felles arbeidsmåter og teamets beste praksis for å fortsatt kunne levere verdi gjennom supre produkter.

Samlingen handlet om teamet rolle som verktøy for verdiskapning og hvordan smidige prosesser og verktøy kan understøtte dette.

Experis er et ledende IT-konsulentselskap i Norge, med over 700 ansatte, som leverer rådgiving, utvikling og forvaltning av digitale løsninger. Selskapet er delt i fem ulike løsningsområder: Digital transformasjon, Cybersikkerhet, Sky, Brukernære tjenester og Forretningssystemer.

Team Agile gjennomførte et Train the Trainer opplegg for opplæring av OKR ambassadører, som ble trent i verdidrevet målstyring – OKR – som etter opplæringen overtok ansvaret for implementering og bruk av OKR i hele Experis.

Kunder

reMarkable er et av Europas raskest voksende tek-selskaper og fikk i 2022 status som enhørning (privateid startup verdsatt til >1mrd $). Selskapet utvikler og selger et digitalt skrivebrett på verdensmarkedet. reMarkable holder til i Oslo og har ca 300 ansatte og omsetter for 2,7 mrd. reMarkable kom på TIMEs liste over verdens beste innovasjoner i 2020, og var Gasellevinner DN i 2021.

Team Agile var engasjert som smidig coacher i reMarkable og bistod med å øke leveransehastigheten i softwareutviklingen, teamorganisering av utviklingsavdelingene samt fangst og bruk av data i produktutviklingen.

Oslo Business Region (OBR) utvikler og legger til rette for samarbeid, kunnskapsdeling og nettverk for oppstarts- og vekstselskap i Oslo, på tvers av bransjer og tradisjonelle skillelinjer. OBR er eid og finansiert av Oslo kommune, og promoterer Oslo som en ledende by for innovasjon og entreprenørskap.

Team Agile bisto OBR med å skape et felles grunnlag for fornyet og forsterket samarbeid mellom byaktørene i Oslo sentrum, med korona og nedstenging av Oslo sentrum som bakteppe. Team Agile planla workshoper, gjennomførte intervjuer og fasiliterte en felles samling for å kartlegge mulighetsrommet og muligheter for fornyet samarbeid på tvers av næringslivsaktører.

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som ivaretar forbrukervernet gjennom å føre tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, håndheving av forbrukervernlovgivning og mekling i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Team Agile planla og gjennomførte workshops og arbeidsmøter med topp- og mellomledere i Forbrukertilsynet for å skape en omforent forståelse av behov og motivasjon for digital transformasjon og mer endringsdyktighet for å skape mer verdi for målgruppene de er til for. Arbeidet resulterte i flere egnede kandidater og startpunkter for å kunne ta fatt på mer endringsdyktighet.

AutoStore er et norsk teknologiselskap som utvikler og leverer robotteknologi for automatisering og optimalisering av lager på verdensmarkedet. AutoStore ble notert på børs i 2021, den nest største børsnoteringen noensinne i Norge. AutoStore har hovedkvarter i Rogaland og kontorer i 10 land.

Team Agile har levert ledertrening- og utvikling av AutoStores ledere over hele verden. Team Agile har utviklet og levert et skreddersydd program med fokus på kunnskapsheving, praksis med ulike verktøy samt coaching og oppfølging knyttet til team og teamutvikling.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver flere enn 1200 butikker rundt om i landet med ca. 28 000 ansatte. Coop er et medlemseid samvirkelag. Coop Norge er samvirkelagenes fellesorganisasjon, som ivaretar sentrale fellesoppgaver for samvirkelagene.

Team Agile bistår Coop Norge med smidig coaching og produktledelse for å skape supre team som kontinuerlig leverer verdi. Team Agile bygger «smidig» kompetanse for å sikre effektive arbeidsmåter, endringsdyktig kultur og nytt tankesett.

Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste og høyest rangerte universitet, med over 27 000 studenter og 6 600 ansatte.

Team Agile bistår UiO og Institutt for Informatikk med undervisning på masterstudiet i IT-ledelse. Teamet er Digital transformasjon i praksis: mellomlederens endrede rolle når teamet skal levere kontinuerlig verdi med særlig fokus på teamarbeid, målsetting og ledelse av moderne softwareorganisasjoner.

Cisco er et verdensomspennende teknologiselskap som er markedsleder innen nettverk, datasenter, sikkerhet og samhandlingsløsninger. Cisco Norge har rundt 500 ansatte, et av de største in-house design teamene i Norge og utvikler bl.a. alt knyttet til Webex Devices – verdensledende videokonferanseløsninger.

Smidig coach fra Team Agile jobbet sammen med Cisco og et av teamene som lager løsninger for Webex. Det var en samling for å hjelpe teamet og finne felles arbeidsmåter og teamets beste praksis for å fortsatt kunne levere verdi gjennom supre produkter.

Samlingen handlet om teamet rolle som verktøy for verdiskapning og hvordan smidige prosesser og verktøy kan understøtte dette.

Experis er et ledende IT-konsulentselskap i Norge, med over 700 ansatte, som leverer rådgiving, utvikling og forvaltning av digitale løsninger. Selskapet er delt i fem ulike løsningsområder: Digital transformasjon, Cybersikkerhet, Sky, Brukernære tjenester og Forretningssystemer.

Team Agile gjennomførte et Train the Trainer opplegg for opplæring av OKR ambassadører, som ble trent i verdidrevet målstyring – OKR – som etter opplæringen overtok ansvaret for implementering og bruk av OKR i hele Experis.