Lykkes du, så lykkes vi

Team Agile utvikler forutsetningene som muliggjør akselerert verdiskaping – ledere og team som evner å lære og utvikle seg for å kontinuerlig skape verdi for kunder og virksomheten.

Illustrasjon av de tre feedbacksyklusene Team Agile jobber med - mellom virksomhet og team, innad i team og mellom team og kunde.
Vår illustrasjon av feedback loops
Modulbilde

Dette er Team Agile

Team Agile akselererer verdiskapningen gjennom å utvikle verdidrevne og lærende organisasjoner. Vi tror at fremtidens virksomheter er smidige og tillitsbaserte som skaper verdier i samarbeid med målgruppene de er til for.

Historien om Team Agile og hvordan vi jobber for at ingen skal trenge oss

For å lykkes i morgen er det avgjørende å adoptere nye tankesett og arbeidsmåter i dag. De store skippertakenes tid (les: prosjekter) er forbi. Vi kan ikke lengre planlegge oss til suksess. Det handler i økende grad om å kontinuerlig utvikle og tilpasse vår egen praksis etter det som til enhver tid skaper verdier for målgruppen. Vi må lære, teste og måle, igjen og igjen. For å lykkes med dette må vi endre måten vi samarbeider og leder på. Dypest sett er digitalisering en øvelse i læring, endringsdyktighet og innovasjon.

Lykkes du, så lykkes vi

Team Agile er tuftet på en usvikelig tro på mennesker og verdiskapning. Alle virksomheter – private og offentlige – er til for noen andre enn seg selv, for å skape verdier for målgruppen. Disse verdiene skapes av mennesker. Team Agile ble unnfanget for å være et spisset verktøy rettet nettopp mot å akselerere verdiskapning gjennom å gjøre folk supre. Vi tror at alle mennesker er i stand til å lære å lære, endre seg og lykkes med innovasjon.

Et viktig prinsipp for oss er at virksomheten selv må eie sin egen praksis og verdiskapning. Men selv de beste utøverne trenger en personlig trener for å lykkes. Og det er her Team Agile er spisset – mot å skape den beste versjonen av nettopp deg og din virksomhet. Vi flytter ikke inn med potteplanter og familiebilder, men vi kommer inn med det mål at virksomheten aktive skal eie sin egen agenda og verdiskapning. Vi er spisset mot å gjøre oss selv overflødige. Vårt mål er å være det ledende konsulentmiljøet på å gjøre oss selv overflødige. For når vi lykkes med det, har vi også lykkes med å overføre kunnskapen vår til deg.

Hvordan ser egentlig et typisk samarbeid med Team Agile ut?

Vi er veldig opptatt av «hvorfor». Når vi starter et nytt samarbeid forsøker vi å forstå hvorfor det er viktig at vi løser akkurat dette problemet, dekker akkurat dette behovet eller leverer på denne muligheten. Hvis ikke det er viktig deg, er det egentlig ikke viktig for oss. Vi syns livet er for kort til å løse uviktige problemer, utvikle produkter ingen bruker eller drive med ting vi ikke lærer noe av.

Vi starer ofte med beste praksis. Vi baserer oss på vitenskapelig forskning og nesten 30 års erfaring. Vi har utallige sertifiseringer og svart belte i metoder og rammeverk. Likevel er rammeverk og beste praksis aldri noe mer enn startpunktet. Vi tror det som funker bra for noen, ikke nødvendigvis er saliggjørende for andre. Rammeverk og beste praksiser er startpunktet, ikke målet. Målet er verdiskapning – fornøyde kunder, suksessfulle virksomheter og gode hverdager for de ansatte.

Så fokuserer vi på å skape din egen, beste praksis. Vi vil rasket mulig komme oss fra tanke til handling, slik at du kan ta eierskap. Du må eie din egen lærings-, endrings- og innovasjonsagenda! Alle kan lese en bok. Men det er ikke alltid like lett å bruke det du leser i sin egen hverdag, på en måte som gir merverdi. Vi hjelper deg med det. Vi brenner for det.

Bærekraftig bruk og kast

Vi heier på at du skal kvitte deg med oss. Alle kontrakter med oss er oppsigelig og mulig å nedskalere. Vi er personlige trenere. Når du lykkes, lykkes vi. Bruk oss. Og kast oss. Vi er til for deg! Vi heier på incentiver som underbygger det vi selv står for – læring, endring, innovasjon og samarbeid.

Mennesker > teknologi

Dypest sett handler digitalisering om mennesker. Det var ikke [sett inn ditt foretrukne buzzord, metodologi eller verktøy] som sørget for suksessen til [sett inn ditt foretrukne vilt suksessfulle tek-selskap]. Det var menneskene. En rekke mennesker som kontinuerlig ønsket å gjøre ting stadig bedre for andre mennesker.

Mennesker som var villig til å gå gjennom umaken det er å endre seg for å stadig bli bedre på nettopp det. Mennesker.

~

Vil du høre mer om hvordan vi stiftet et selskap over en grisedyr flaske sur vin, hvordan gode hverdager ser ut for oss eller hvorfor vi ikke liker at konsulentbransjen er vekstvinner år etter år? Ta kontakt. Vi er glade i å prate, men er også veldig gode til å lytte. Og vi elsker kaffe!