Kunder

Her er et knippe kunder vi har jobbet med. Vi deler gjerner mer om hva vi fikk til og hva vi lærte. Ta kontakt hvis du vil vite mer eller snakke med referanser.

 • Artikkelbilde

  Smidig coach fra Team Agile jobbet sammen med Cisco og et av teamene som lager løsninger for Webex. Det var en samling for å hjelpe teamet og finne felles arbeidsmåter og teamets beste praksis for å fortsatt kunne levere verdi gjennom supre produkter.

  Samlingen handlet om teamet rolle som verktøy for verdiskapning og hvordan smidige prosesser og verktøy kan understøtte dette.

 • Artikkelbilde

  Team Agile har levert smidig- og ledercoaching, bistått til arbeid med produktteam og vært sentrale i å bygge opp et smidig tankesett og praksiser i organisasjonen.

  Vårt fokus har vært å utvikle robuste, lærende team som tilpasser seg raskt til endringer og nye rammebetingelser.

  Målet har vært å forbedre gjennomføringsevnen, slik at Hafslund kan navigere effektivt i et stadig skiftende energilandskap.

 • Artikkelbilde

  Team Agile leverte ledertrening- og utvikling til NAV Vestlands fylkesledelse. Tema var teamarbeid, hvordan bygge gode team og lykkes med team. Programmet var utviklet og tilpasset NAV Vestland med fokus på kunnskapsheving, praksis med ulike verktøy samt coaching og oppfølging knyttet til team og teamutvikling.

 • Artikkelbilde

  Team Agile var engasjert som smidig coacher i reMarkable og bistod med å øke leveransehastigheten i softwareutviklingen, teamorganisering av utviklingsavdelingene samt fangst og bruk av data i produktutviklingen.

 • Artikkelbilde

  Team Agile bistår UiO og Institutt for Informatikk med undervisning på masterstudiet i IT-ledelse. Teamet er Digital transformasjon i praksis: mellomlederens endrede rolle når teamet skal levere kontinuerlig verdi med særlig fokus på teamarbeid, målsetting og ledelse av moderne softwareorganisasjoner.

 • Artikkelbilde

  Team Agile har levert ledertrening- og utvikling av AutoStores ledere over hele verden. Team Agile har utviklet og levert et skreddersydd program med fokus på kunnskapsheving, praksis med ulike verktøy samt coaching og oppfølging knyttet til team og teamutvikling.

 • Artikkelbilde

  Team Agile var engasjert som smidig coach for å jobbe med de utviklingsteamene og bistå dem med å videreutvikle gode team, skape transparens i og utenfor teamet, sette mål som sikrer både retning og frihet for teamene og som en konsekvens av dette øke teamets effektivitet og verdiskapning.

 • Artikkelbilde

  Team Agile var innleid som produktcoach for å sikre en god starte for de første tre produktteamene i Patentstyret. Arbeidet omfatter coaching/mentoring av toppledere, produktledere og teamene, og strakte seg over tiden før, under og etter etableringen. Som produktcoach bistod Team Agile med å etablere god praksis og legge grunnlag for at produktteamene kan forbedre eget arbeid og derigjennom resultater over tid.

 • Artikkelbilde

  Team Agile var innleid som produktcoach for å akselerere pågående produkttransformasjon hos Digital Solutions (DS) i DNV. Arbeidet omfatter coaching/mentoring av toppledere, produktledere, team og øvrige ledere i organisasjonen. Hensikten var å demonstrere ny og bedre praksis, lære av denne og skalere god praksis.

  Arbeidet var sentrert rundt hvordan team og selskap i større grad kan justere arbeidet etter kunde- og markedsbehov for å forbedre både treffsikkerhet og hastighet på produktutviklingen.

 • Artikkelbilde

  Team Agile bistod Coop Norge med smidig coaching og produktledelse for å skape supre team som kontinuerlig leverer verdi. Team Agile bygget «smidig» kompetanse for å sikre effektive arbeidsmåter, endringsdyktig kultur og nytt tankesett.

 • Artikkelbilde

  Team Agile bistår OBOS IT og Digital med smidig coaching for å akselerere verdiskapingen på tvers av produktteamene. Det har Team Agile gjort gjennom å bygge «smidig»-kompetanse i ledergruppen og i team, samordnet målstyringen gjennom OKR og bidratt til å utvikle rammene for verdiskaping i teamene.

 • Artikkelbilde

  Team Agile bisto Adform Norge med å skape transparens og kommunikasjon i organisasjonen, for å bedre samarbeid til det beste for kunder og verdiskapning. Arbeidet var fokusert rundt opplæring, samt fasilitering av konkret praksis og øvelse på ekte situasjoner, som ble fulgt opp med coaching for videre utvikling.

 • Artikkelbilde

  Team Agile ble engasjert av Institutt for design som foredragsholder og fasilitator for en samling av de ansatte. Formålet var å engasjere og utvikle evnen til mer internt, tverrfaglig teamarbeid gjennom presentasjon og verktøy. Tilbakemeldingene fra instituttlederen etter samlingen var at samlingen var nyttig, til ettertanke og at vi «garantert kommer til å brukesamlingen som utgangspunkt for videre arbeid.»

 • Artikkelbilde

  Team Agile gjennomførte et Train the Trainer opplegg for opplæring av OKR ambassadører, som ble trent i verdidrevet målstyring – OKR – som etter opplæringen overtok ansvaret for implementering og bruk av OKR i hele Experis.

 • Artikkelbilde

  Team Agile bistod OBR med å skape et felles grunnlag for fornyet og forsterket samarbeid mellom byaktørene i Oslo sentrum, med korona og nedstenging av Oslo sentrum som bakteppe. Team Agile planla workshoper, gjennomførte intervjuer og fasiliterte en felles samling for å kartlegge mulighetsrommet og muligheter for fornyet samarbeid på tvers av næringslivsaktører.

 • Artikkelbilde

  Team Agile bistod Bane NOR med en samling for å styrke evnen til å sette kundenære effektmål og bygge kunnskap om OKR-metodikken. Formålet var å styrke teamenes evne til verdiskaping og læring gjennom å flytte fokus fra hva de skal gjøre til hva de skal oppnå.

 • Artikkelbilde

  Team Agile ble engasjert som foredragsholdere på Novanets fagkveld som hadde temaet “Muligheter og utfordringer med team”. Formålet var å bygge kunnskap og inspirere til mer tverrfaglig teamarbeid. Presentasjonen handlet om hvordan gode team skaper verdi og at de må vedlikeholdes for å holde seg skarpt.

 • Artikkelbilde

  Team Agile ledet en to dagers samling om «Supre team i SERO» samt oppfølging med teamene i etterkant. Arbeidet bestod av teori og praksis om teamarbeid, betydningen av kontinuerlig forbedring, teamkontrakter og verdien av å jobbe tverrfaglig med problemløsning. Målet medarbeidet var å øke forståelse for hvordan tverrfaglige teamkan akselerere verdiskapning og legge grunnlaget for de første tverrfaglige teamene i SERO.

 • Artikkelbilde

  Team Agile planla og gjennomførte workshops og arbeidsmøter med topp- og mellomledere i Forbrukertilsynet for å skape en omforent forståelse av behov og motivasjon for digital transformasjon og mer endringsdyktighet for å skape mer verdi for målgruppene de er til for. Arbeidet resulterte i flere egnede kandidater og startpunkter for å kunne ta fatt på mer endringsdyktighet.