Foredrag og workshops

Hvordan ser det ut når teamene bidrar til å skape verdi og er gode steder å jobbe? Hvilke verktøy kan jeg ta i bruk i teamet mot kunden? Hvordan ser et godt mål ut? Verdiskaping i team er et tema mange ønsker å lære mer om. Team Agile blir ofte invitert til å holde foredrag og lede workshops om verdiskaping i team.

Henrik fra Team Agile holder foredrag.

Bli inspirert og gå fra tanke til handling

Foredrag og workshops er en del av Team Agiles verdiforslag. Vårt mål er å akselerere verdiskapingen gjennom å gjøre folk supre. Og vi elsker å dele eksempler fra virkeligheten, de siste læringspunktene og nyttige verktøy andre kan lett ta i bruk. Team Agile elsker også å gå fra tanke til handling og jobbe sammen med team og ledere om å løse ekte problemer i workshops.

Foredrag vi holder

Team Agile har solid erfaring med å jobbe med team, ledere og virksomheter som ønsker å ta ut effekten av teamarbeid. Mange av foredragene har team og verdiskaping som hovedtema og de er alltid balanse mellom forskning, teori og praksis. Målet er å være tett på eksempler og praktiske verktøy som lett kan tas i bruk etterpå. Dette var noen av foredragene vi holdt i 2022:

  • "Fryktløse team for innovasjon". Foredrag for mellomstort, norsk selskap.
  • "Slik akselererer supre team verdiskapingen". Foredrag på itSMF-konferansen 2022
  • "​Akselerert verdiskapning med supre team​". Foredrag for Novanet-fagkveld.
  • "Akselerert verdiskapning som virksomhet gjennom ledelse​". Forelesning for Institutt for informatikk, UiO.

Hva er nyttig med en workshop?

En vellykket workshop kjennetegnes av at ordentlige problemer er løst og man har fått ny innsikt og læring til å endre praksis. De er lagt opp etter prinsippene fra "hjernevennlig opplæring" slik at workshopene har variasjon i måten man jobber sammen på for å holde fokuset over lengre tid. Dette får vi gode tilbakemeldinger på.

Team Agile har bred erfaring i å fasilitere workshops for store og små, private og offentlige virksomheter. Vi har hatt workshops med team, lederteam og hele virksomheter.

Eksempler på workshops

I 2022 var dette noen av workshopene Team Agile ledet:

  • "Hva skal vi oppnå, for hvem? Hvordan ser suksess ut og hvordan vet vi at vi lykkes?" Workshop om OKR for et stort, norsk selskap
  • "Team som verktøy: Hold teamet "skarpt" med en teamkontrakt." Workshop med lederne i et stort, internasjonalt selskap
  • "Supre team med teamkontrakt, kontinuerlig forbedring, tilbakemeldingskultur og verdien av kryssfunksjonalitet". To dagers workshop for et mellomstort, norsk selskap.