Smidig coaching

Målet med ny teknologi og digitalisering er ikke å «bli digital» eller «bli smidig». Målet er å akselerere verdiskapningen for målgruppene man er til for. Smidig coachen jobber med å utvikle forutsetningene som muliggjør akselerert verdiskaping – ansvarlige team som i tett samarbeid med kundene stadig forbedrer verdiskapning for omverdenen, virksomheten og de ansatte.

Tre personer er i ferd med å ta en high five.

Smidig coachen er en personlig trener

En smidig coach er en «personlig trener» som forsterker og forbedrer team og virksomheters evne til å skape verdier i en verden som nettopp er mindre planmessig og endrer seg stadig raskene. Smidig coachen trener team, ledere og virksomheter sin evne til å lære hvordan de mest mulig effektivt kan skape verdi for dem de er til for.

For å lykkes over tid må virksomheten selv ha eierskap til sin egen agenda og transformasjon. Derfor jobber en smidig coach fra Team Agile for å gjøre seg selv overflødig slik at kompetansen og «håndverket» kan eies og videreutvikles av virksomheten selv.

Hvilke kapabiliteter trener en smidig coach?

Smidig er ikke et rammeverk som kan "implementeres", men et tankesett og arbeidsmåter som må kontinuerlig tilpasses og utvikles i kontekst. Her er noen eksempler på typiske områder vi jobber med innenfor digital produktutvikling:

  • Tverrfaglige team som leveranseenhet: Komplekse problemer krever komplementerende kompetanse og samarbeid. Team med nødvendig kompetanse er den mest effektive leveransemetoden.
  • Evne til å jobbe kontinuerlig med utforskning, kundedialog og innsikt: Komplekse problemer har ofte flere svar. Det betyr at man må utforske og kontinuerlig verifisere løsninger med kundene.
  • Trygge team: For å lykkes som et team, trenger teammedlemmene et sosialt trygt og åpent ytringsklima. Hvis ikke teamet er et trygt sted å jobbe, vil ikke menneskene trives, og da får virksomheten heller ikke det beste ut av menneskene og teamet.
  • Ledelse av team: Ansvarlige team med leveranseansvar har like mye behov for ledelse, men de trenger en annen type ledelse. Lederne må vite hvordan de kan gi slipp på operativt ansvar og heller følge tydelig opp på retning og måloppnåelse.
  • Mål som balanserer teamets ansvarlighet og «autonomi» – uten at det blir hjemme alene fest: Tydelige mål med en forventet effekt gir handlingsrom til team og setter rammer det er mulig å være kreativ innenfor. Samtidig skal målene sikre at teamet jobber mot virksomhetens overordnede mål og bidrar til helheten.

Team Canvas Basic

Et enkelt verktøy å ta i bruk i teamet. Canvasen brukes til avtale spilleregler for teamet og med det transparens om forventninger til hverandre. For å komme i gang – sett temaet på agendaen for teamet ditt.

Team Agile sin tilnærming til smidig coaching

For smidig coachen består arbeidet i praksis av en blanding av ny kunnskap og kompetanseheving, fasilitering og 1:1 coaching av ledere og teammedlemmer. Kontinuerlig læring og forbedring står sentralt i arbeidet, uansett hvilken innfallsvinkel som benyttes.

For å kunne beherske bredden av kompetanse en smidig coach jobber innenfor er erfaring og kontinuerlig læring en forutsetning. Derfor har Team Agiles smidig coacher mange års erfaring med digital produktutvikling og endringsdyktighet i praksis, og praktisk erfaring med prinsipper fra smidig utvikling, teamarbeid, endringsledelse, lean og designtekning for å nevne noe.

Team Agile har mer enn 30 års erfaring og vi hjelper deg med akselerert verdiskapning. Ta kontakt for en kaffeprat om smidig coaching!