Produktledelse

Produktledelse handler om å lede verdiskapning – sørge for at det vi lager gir merverdi for kundene samtidig som det fungerer bra for virksomheten. I praksis betyr det at å kontinuerlig utforske og utvikle hvordan produktene løser kundebehov, samtidig som vi fanger tilbake verdi for virksomheten.

Tre personer jobber med post-its på en tavle.

Alle virksomheter er til for å skape merverdi for noen andre. I Team Agile tenker vi at produktet er den valutaen vi bruker for å «utveksle verdi» mellom kundene og virksomheten. Utgangspunktet er kundenes behov og muligheter i markedet. Produktene bruker vi til å skape verdi for kundene samtidig som vi realiserer virksomhetens mål og strategier.

Produktledelse handler om å omsette muligheter til verdi – å faktisk skape merverdi for noen andre, på en måte som også gagner selskapet vi jobber for. Dette gjøres best i tverrfaglige team, som består over tid og stadig forbedrer hvordan de utvikler og leverer merverdi.

Produktledelse handler om å lede verdiskapningen; hvordan vi skaper, leverer og fanger tilbake verdi
Team Agile

Her er noen typiske kapabiliteter vi jobber med å trene og videreutvikle hos produktteam:

  • Utvikle og bygge kapabiliteter i produkt-håndverket: Vi demonstrerer og coacher teamene slik at de blir i stand til å kontinuerlig «utforske» («product discovery») og «utvikle» («product delivery») produkter.
  • Sette løsningsnøytrale mål: Vi hjelper å lage gode effektmål. Mål som tar utgangspunkt i kunden og samtidig fungerer for virksomheten. Slike mål gir både team og ledere nødvendig handlingsrom og flyt.
  • Innsiktsdrevne beslutninger: Vi demonstrerer hvordan teamene kan få tak i og bruke ulike former for innsikt om hva kundene gjør og mener. Dermed øker forståelsen av i hvilken grad vi klarer å skape merverdi, treffer på målene våre og samtidig hvordan vi kan redusere risikoen for å kaste bort tiden på lage noe ingen bruker.
  • Visualisering og samarbeid: Vi gjør det lett for teamene å samarbeide gjennom utstrakt bruk av visualisering. Ekte tverrfaglige samarbeid baserer seg på radikal transparens og delt forståelse i teamet. Vi viser dere hvordan visualisering av innsikt og beslutninger bygger tillit og skaper delt forståelse i og utenfor teamet.
  • Tilbakemelding og læring: Team Agile hjelper til med å viser hvordan teamene sikrer og akselererer læringssløyfene til omverdenen: gjennomføre tester og eksperimenter og nyttiggjøre seg av innsikt i det daglige arbeidet.

Vi tror og brenner for at morgendagens vinnere er endringsdyktige og tillitsbaserte virksomheter som skaper verdier i samarbeid med målgruppene de er til for. Og de som lykkes eier sin egen agenda. I Team Agile jobber for å overføre kunnskap og gjøre oss selv overflødig, slik at du kan eie og videreutvikle din egen agenda.