Hva er et produkt?

Digitale produkter gjør noe bra for brukerne. Det er de fleste enige i. Men vi syns ofte at folk glemmer å ta med selskapet mål og visjon. Det aller viktigste er å skape verdier for andre. Men hvis du gjennom dette ikke klarer å oppnå dine egne mål, er ikke produktet bærekraftig i lengden.

Vi tenker på et produkt som en «valuta» vi bruker for å utveksle verdi mellom virksomheten og kundene. Vi tenker at et produkt består av tre bestanddeler:

Artikkelbilde
  • Teknologi. Det mest åpenbare, som de fleste nok tenker på, er teknologi. Teknologien i form av en skattemelding, musikkspiller, et søkbart register, foreldrepenger, nettbank, beregningsverktøy osv. oppfattes ofte som det digitale produktet. Dette er jo det vi digitalt leverer til kundene. Altså, typisk et brukergrensesnitt, som vi samhandler med.

  • Kundenes behov. Det neste som må på plass er altså den verdien eller nytten som produktet skaper. Vi kaller dette effekten eller godene vi skaper for de som bruker produktet. For eksempel er ikke verdien av foreldrepenger selve webløsningen til NAV. Verdien eller effekten er den faktiske utbetalingen av foreldrepenger som gir foreldre muligheten til å ha permisjon med barna. Et annet eksempel er mobilbanken til Bulder, som gir automatisk rentenedsettelse uten å måtte ringe banken og mase. Hvilken teknologi Bulder trenger for å få det til er helt uinteressant. Men transparente rentebetingelser og lavere boliglån, er nok et gode for de fleste. Teknologien i seg selv har ingen verdi, men den hjelper kunder og brukere å oppnå et mål. Av bestanddelene i produktet er dette aller viktigst. Hvis ingen liker eller bruker produktet, er det helt bortkastet.

  • Virksomhetens strategi og mål. Den siste bestanddelen av produktet er virksomhetens strategi eller mål. Ingen virksomheter eksisterer for seg selv. De er til for noe eller noen. NAV eksisterer for å skape et inkluderende samfunn og arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Å gjøre det enkelt for nybakte foreldre å søke om og få utbetalt foreldrepenger, er en av flere måter de løser dette oppdraget på. Bulder Bank leverer gode kundeopplevelser gjennom en heldigital bank på mobilen. Men, som alle andre private virksomheter, er de avhengig av å tjene mer penger enn de bruker. Ellers er det ikke bærekraftig i lengden. Ingen ønsker vel å bruke sparepengene sine på at andre automatisk skal få billigere boliglån.

Selv om de fleste gjør alt for å skape nytte og goder for kunden sine, er det altså selskapets overordnede strategi og mål, som setter retningen for hvordan vi til sjuende og sist realiserer denne verdien. Det gjelder private så vel som offentlige virksomheter. Det kan godt hende at kundene av Bulder bank ønsker seg en nettbank som er tilgjengelig på desktop. Men det er (enn så lenge?) en mobilbank. Det er slik Bulder har valgt å posisjonere seg.Produktet berettiger i mange tilfeller virksomhetens eksistens. Gjennom å gjøre noe bra for kundene og målgruppen, oppnår vi virksomhetens mål. Det er derfor virksomheten eksisterer.

Vi liker å tro at denne produktdefinisjonen er verdi-drevet. De som jobber med forretningsmodeller vil kjenne igjen fokuset på å skape, lever og fange tilbake verdi. Produktets egenverdi er altså verdiutvekslingen det skaper mellom mennesker. Produktet har egentlig ikke noen verdi utover dette. Da er det bare teknologi som ingen bruker. Det er fint å gjøre noe for andre, men hvis ikke f.eks. du klarer å tjene mer penger enn det koster å gjøre dette, er det ikke bærekraftig i lengden.

Vi liker også ideen om å sette opp produktet som et matematisk produkt. Hvis en eller flere av faktorene er null, blir altså verdien av produktet null. Produktutvikling handler om nettopp verdiskapning: hvordan kundenes behov, virksomhetens mål samt teknologi forenes i en utveksling av verdi.

Enkelt å forstå. Ganske vanskelig i praksis. Kontakt oss for å lære mer om hva Team Agile gjøre for å akselerere verdiskapningen.