Ta teamet ut av leveransegjørma med Business Model Canvas

Ofte møter vi ledere som ikke helt skjønner hva folka i teamene prioriterer, leverer eller når de blir «ferdig». Ettersom lederen har behov for noe håndfast ber hen ofte om en leveranseplan med deadlines som teamene må love å levere i henhold til. Planene ryker så snart den møter virkeligheten. Teamene lover leveranser, mens lederen ønsker å se resultater på bunnlinja. De snakker forbi hverandre og «sånn går no dagan». Høres det kjent ut? Vi har sett hva som tar både team og ledere ut av denne leveransegjørma. Her er et enkelt verktøy vi har sett funker i praksis.

Artikkelbilde

Leveransefabrikken bryr seg ikke om verdiskaping

Det er helt vanlig at team og ledere snakker forbi hverandre når de samarbeider om verdiskaping. Team viser frem oppgavelister med prioriterte leveranser som de håper skal løse kundenes eller brukernes behov. For eksempel skal de levere en oppgave som ligner på denne; «Verktøy X kan brukes til å hente ut data Y fra produksjon» eller denne; «Oppgradere til Kubernetes v. 1.0.23».

Oppgavene ser ofte sånn ut, og det er ikke noe feil med det i seg selv. Problemene oppstår når både teamet selv og lederen ikke ser hvilken nytte kunden eller brukeren får av sånne oppgaver. Veldig ofte blir det fiktive planer som lederen må sette sin lit til for å kommunisere fremdrift til omverdenen.

En leveransefabrikk uten læringssløyfer

Å ha dialog om leveranser i form av en sum tekniske oppgaver er en ineffektiv måte å skape verdi på. Det er et typisk tegn på en leveransefabrikk, eller en «feature factory». John Cutler har laget en liste over kjennetegn det er verdt å kikke på. Som en fabrikk produserer varer til fremtidige kunder på løpende bånd, produserer teamet tekniske leveranser til fremtidige kunder de håper de treffer behovet til.

Å ha dialog om leveranser i form av en sum tekniske oppgaver er en ineffektiv måte å skape verdi på. Det er et typisk tegn på en leveransefabrikk, eller en «feature factory».
Team Agile

Det blir problematisk fordi teamet mangler den korte og kontinuerlige læringssløyfen mot kundene eller brukerne de skal løse problemene til. Og på denne måten fjernes leveransene fra reelle behov. Og håpet henger som oftest i en tynn snor. Marty Cagan sa en gang: "... hvis du bare bruker ingeniørene eller utviklerne dine til å kode, får du bare omtrent halvparten av verdien deres." Det er når utviklere utnytter teknologien i en strategisk kontekst at man finner de beste løsningene på problemene.

Effektmål skaper dialog om hva man skal oppnå

Leveransefabrikker lever i beste velgående mange steder. Det er en helt gjengs måte å organisere utviklingsarbeid på. Vi mener at team og ledere mangler et felles språk om verdiskaping. Den mest effektive måten å samarbeide om verdiskaping etter vår erfaring er effektmål. Det tetter igjen gapet mellom leveransene teamet produserer, og de forretningsmessige resultatene ledere ønsker å oppnå.

Bilde fra innsiden av en fabrikk

Hva er effektmål?

Vi sier at effektmål er endring i menneskelig atferd til målgruppen de er til for. Det kan måles fortløpende og er innenfor teamets ansvarsområde. Stikkordet er at effektmål tar utgangpunkt i brukerne eller kundenes behov.

Og da må både teamet og lederen vite hvem de er, og skjønne hvilke behov de har. De må se den røde tråden hva det teamet skaper og hvordan det påvirker kundene eller brukerne, kontinuerlig.

Hvordan ser et effektmål ut?

For et team som bygger digitale produkter for en kundegruppe kan et effektmål handle om brukeropplevelsen av produktet som å logge inn, bruke ulike deler av produktet eller å gi tilbakemeldinger om noe. Et effektmål vi satte for et team i fjor var for eksempel «Gjøre hverdagen enklere for de interne driftsansatte» med tilhørende enkle måleparametere.

For et nytt produkt i markedet er det viktigst å finne ut om produktet løser reelle problemer sånn at kundene eller brukerne opplever at de får løst problemene sine, og gir merverdi. Hvis produktet har eksistert en stund og bruken øker er det om å måle hvorvidt produktet treffer behovene til markedssegmentet man ønsker å levere verdi til. Og etter det kan man målsette hvorvidt man evner å skalere produktet til et større marked. Alt handler om å måle menneskelig atferd som driver forretningsresultater.

Slik kan effektmål løfte deg ut av leveransegjørma

Dersom det er nytt for deg å bruke effektmål som tar utgangspunkt i kundene har vi god erfaring med å bruke et enkelt verktøy, Business Model Canvas. Det tetter igjen gapet mellom tekniske leveranser og lederens behov for å følge opp verdiskapingen. Verktøyet tar utgangpunkt i hvem man skaper verdi for og hvilke problemer vi ønsker å løse for kundene våre. Det gjør det enklere å sette effektmål – både for team og lederen.

En enkel forretningsmodell for felles fokus på verdiskaping

Hvem er det teamet skaper verdi for? Et enkelt og samtidig vanskelig spørsmål. Det er utgangspunkt for workshoper sammen med team og ledere vi har gjort mange ganger. For å knytte en rød tråd mellom det teamet lager, og verdiskapingen de har ansvar for bruker vi ofte Business Model canvas til å dokumentere det vi vet og tror om hvordan det vi gjør skal være verdifullt for kunder og virksomhet. Det er en fordel å visualisere arbeidet og skape grunnlaget for felles forståelse.

Det finnes mange andre verktøy som ligner på BMC som Lean UX canvas , Lean canvas, Value proposition canvas og Impact mapping. Fordelen med BMC er at den går rett i kjernen av å sette søkelys på kundeverdi og se på hva teamet gjør for å skape verdi. Og den gjør det lett å gå fra verdiforslag til å sette effektmål. Det tetter gapet mellom teamet og lederen fordi den visuelt skaper et felles bilde av hvem teamet leverer til og hvilken verdi de skal skape. Modellen er også tilpasset bedrifter som har eksistert en stund, mens noen av de andre verktøyene er laget for oppstartsbedrifter.

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas (BMC) er et strategiverktøy utviklet av Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i forbindelse med boken "Business Model Generation" (2010). Det ble designet for å hjelpe entreprenører og ledere med visualisering og strukturering av byggeklossene i forretningsmodeller. Målet var et verktøy som kunne hjelpe mennesker med å raskt få oversikt over hvordan en virksomhet fungerer, og samtidig kunne endres og tilpasses enkelt etter behov. Til forskjell fra en forretningsplan som tar ukesvis å skrive, og som kanskje ingen leser, er forretningsmodellen samlet på en side. I dag finnes en enkel versjonStrategyzer's hjemmeside som er mulig å laste ned til eget bruk.

Bilde av to føtter som står foran et stort smilefjes på bakken

9 nøkkelspørsmål til et team

For å komme til bunns i hvordan man skaper verdi til kundene er det hensiktsmessig å begynne med kundene og hva du gjør for dem, når du fyller ut en forretningsmodell. Husk også at BMC har ni ulike byggeklosser på en side. Det gir en “kreativ plassbegrensning” som gjør at du må tenke gjennom hva som er det viktigste for hver av bestanddelene.

  • Kundegrupper: Dette handler om å vite hvem kundene eller brukerne dine er. Tenk på hvilke grupper av mennesker eller selskaper som er interessert i det du tilbyr. Hvilke problemer er du løser for kundegruppen din?
  • Verdiforslag: Hva slags verdi gir vi kundegruppene våre? Hvilke problemer løser vi for kundene våre?
  • Kanaler: Dette handler om hvordan du når ut til kundene og leverer verdien din. Er det gjennom butikker, internett, agenter eller andre måter?
  • Kundeforhold: Dette er hvordan du bygger forhold til kundene. Hvilken kunderelasjon har du?
  • Inntektsstrømmer: Dette er hvordan du tjener penger. Hvordan betaler kundene for det du tilbyr? Er det en engangsbetaling eller abonnement?
  • Nøkkelressurser: Dette er de viktige tingene du trenger for å drive virksomheten din. Det kan være fysiske ressurser som utstyr eller immaterielle som kunnskap.
  • Kjerneaktiviteter: Dette er de viktigste tingene du må gjøre for at forretningsmodellen din skal fungere. Det kan være produksjon, markedsføring eller noe annet. Hva må vi selv utføre for å levere verdiforslaget?
  • Partnere: Dette handler om samarbeid. Noen ganger kan du trenge hjelp fra andre selskaper eller partnere for å lykkes. Hvem samarbeider du med eller hvilke leverandører har du?
  • Kostnadsstruktur: Dette er pengene du må bruke for å drive virksomheten. Hva er de viktigste kostnadene, for eksempel lønn, materialer eller markedsføring?

Hvordan lykkes med Business Model Canvas?

For å lykkes med BMC må hele teamet og lederne jobbe sammen. Dersom teamet er en typisk leveransefabrikk, og har vært det i mange år, kan det være litt vanskelig i starten. Det viktigste er å komme i gang med de to første spørsmålene og skape felles forståelse av hva vi skal oppnå for hvem, og hvorfor. Basert på dette kan du sette konkrete effektmål for en kortere periode fremover. Vi bruker ofte spørsmålene «Hvordan ser suksess ut?» og «Hvordan vet du at du lykkes?» for å sette effektmål.

Tips til gjennomføring av workshops

Derfra handler det om å jobbe seg gjennom alle spørsmålene gjennom samarbeid og diskusjon, lage en første versjon. Et suksesskriterium for workshop med et team og en leder innebærer å strukturere og lede økten på en måte som fremmer deltakelse, kreativitet og produktiv diskusjon. Det krever forberedelser, introduksjon og tydelig formål med workshopen, egenarbeid og felles diskusjon, sammendrag og en tydelig vei videre. Ofte går vi videre med å sette et kortsiktig mål sammen med teamet. Vi vet fra før at ledere som lykkes er opptatt av hva teamene oppnår og ikke hva de leverer. Og det legger grunnlaget for å komme seg ut av leveransegjørma, sammen 😊

Trenger du en praktisk innføring? Ta kontakt!😊

Er dette fremdeles litt uklart og trenger du hjelp til å komme i gang? Ukentlig hjelper vi team og ledere med å sette mål og vite mer hvem de skaper verdi for. Vi har flere verktøy i banken som vi bruker når vi fasiliterer diskusjoner og setter mål. Ta kontakt så deler vi flere praktiske tips og favorittøvelser. Dersom vi kan hjelpe deg å lykkes med å sette mål, så synes vi det er skikkelig gøy😊