Fremragende team har tre effektive læringssløyfer!

Basert på arbeid med over 100 tverrfaglige produktteam har Team Agile laget en modell vi kaller Teamets tre læringssløyfer. Godt fungerende team har tre læringssløyfer som de kontinuerlig lærer fra og justere seg i forhold til.

Artikkelbilde

Basert på arbeid med over 100 tverrfaglige produktteam har Team Agile laget en modell vi kaller Teamets tre læringssløyfer. Kortversjonen er at godt fungerende team har tre læringssløyfer som de kontinuerlig lærer fra og justere seg i forhold til.

Verdenkart i farger som viser hvor teamene som Team Agile har jobbet med befinner seg
Geografisk plassering av team som Team Agile har jobbet med.

De beste teamene har ikke bare tre effektive læringssløyfer, de forbedrer kontinuerlig farten - læringshastigheten - i dem! I en hverdag hvor endringstakten går stadig fortere, og vi ikke vet hva som fungerer før vi har prøvd, er læringshastighet den eneste "urettferdige fordelen" et tverrfaglig team kan ha.

Læringssløyfen mellom team og virksomhet

Kontinuerlig lære hvordan forretningskonteksten, selskapets strategi og prioriteringer påvirker teamet og omkringliggende team. Her får teamet retning og samskaper mål om hva de skal oppnå. Rammene for teamets selvbestemmelse og evt. avhengigheter forhandles kontinuerlig her.

Læringssløyfen mellom team og kunde

Kontinuerlig lære seg frem til hvordan vi kan skape enda mer verdi for kunden. Kunden og verdiene vi skaper for kundene er normalt selve grunnen til at teamet eksisterer. Teamet har en jobb å gjør, og jobben er verdiskapning! I all sin enkelhet handler dette om å sitte tett på kunder og markedet, kontinuerlig utforske og utvikle produkter som skaper verdier for kundene og i tur virksomheten selv.

Læringssløyfen internt i teamet

Kontinuerlig lære seg frem til hvordan hensiktsmessig teamdynamikk og godt samarbeid bør være for å skape effektiv måloppnåelse. De beste teamene er de som tar samarbeid på alvor og oppfører seg som et team. Basert på læring og innsikt fra de to andre læringssløyfene tilpasser teamet arbeidsform, kommunikasjon og leveranser etter hva de lærer underveis.

En håndtegnet skisse av en virksomhet, et team og en kunde med tre læringssløyfer mellom
Teamets tre læringssløyfer.

Vi syns modellen er feiende fin, vi har tross alt lagd den selv. Og så er vi spent på hva DU syns - gir modellen mening i din kontekst og hverdag? Vi er veldig interessert i å høre mer om det.