Manifestet for Fasilitering

Manifestet for Fasilitering beskriver ideell atferd hos fasilitatoren, sett i kontrakt med mindre ønsket atferd. Det fungerer som en glimrede huskeliste for hva du bør tenke på, neste gang du skal fasilitere for teamet eller ledergruppen.

Artikkelbilde

Manifester er tekster som danner grunnlaget for en ideologier, bevegelser eller andre typer opprop. Manifestene beskriver prinsipper og intensjonene som ligger til grunn for «retningen». F.eks. Det Smidige Manifestet 🤸🏻 eller Det Kommunistiske Manifest 🧔🏻‍♂️ (dårlig Marx-emoji 🤷‍♂️).

Vi kom over dette fasilterings-manifestet på internett. Vi har oversatt det og syns det funker brillefint som en huskeliste for deg som skal fasilitere en workshop.

Original kilde er International Association of Facilitators, og det er oversatt og tilpasset etter originalen.

Manifestet beskriver ønsket atferd hos fasilitatoren (deg selv) på venstre side, og setter det i kontrast med mindre ønsket atferd på høyre side.

Tabell med sorte streker på hvit bakgrunn, øverste rad er overskrift og har grønn bakgrunn

Og slik kan det se ut etter en vellykket fasilitering med rundt 50 deltakere. Kanskje litt rotete for de som ikke var med, men alle har deltatt, blitt inkludert og hørt. Og hele gruppen er enige om hva som er viktigst og skal gjøres nå.

Whiteboard med mange post-its i ulike farger. Lappene er gruppert og satt ring rundt. Inne i ringen er det satt streker, som indikerer hva deltakerne har stemt på