Tre tips for å komme i gang med smidig!

Team Agile ser hva som skjer når team og ledere slår på lyset – og bestemmer seg for å teste ut smidig tankesett og arbeidsmåte. Det endrer måten man leverer verdi på og måten man opplever mestring og positivt arbeidsmiljø. Er du nysgjerrig på hva dette innebærer? Les og lær mer her om hvordan du starter å jobbe smidig i dag!

Fire personer i et hybrid møte - hvor én person er på en TV-skjerm

Å jobbe smidig er noe som raskt gir gevinster i form av mer verdiskapning og mindre bortkastet tid. Team Agile ser hva som skjer når team og ledere slår på lyset – og bestemmer seg for å teste ut smidig tankesett og arbeidsmåte. Det endrer måten man leverer verdi på og måten man opplever mestring og positivt arbeidsmiljø. Er du nysgjerrig på hva dette innebærer? Les og lær mer her om hvordan du starter å jobbe smidig i dag!

Ta poenget med smidig først

Illustrasjon av en visuell "løk" med mange lag hvor mindset er den viktigste og endrer seg sjeldnere.

Det er lurt å skjønne grunntanken i smidig og hvorfor det er så populært for å levere mer læring, større fleksibilitet og endringsdyktighet. I dag er vi mer opptatt av et smidig tankesett enn smidig metodikk fordi det gir noen enkle leveregler for å løse problemer på: Man har skjønt at problemer i dag kan være så komplekse at de i sin egen natur vil endre karakter når man starter å løse dem. Man har skjønt at mennesker løser problemer best sammen i team fordi vi er gjensidig avhengig av hverandre. Og ikke minst, man skjønner verdien av handling og proaktivitet fordi feedback fra kunder og prosessen er i seg selv å være endringsdyktig.

Fra tanke til handling til effekt

Illustrasjon av sammenheng mellom leveranser, effekter og resultater.

From output to outcome to Impact by Crisp

Å tenke på problemer uten å teste ut en løsning flytter ikke fjell eller skaper mer verdi. I dag er målet læring og tilbakemeldinger fordi det gir en pekepinn om løsningene man utvikler har en effekt i den virkelige verden. Å teste ut en liten ide raskt gir mye mer læring enn å tenke på et stort problem, lenge. Handling er mye mer verdifullt enn ord og tanker. Dette er det enkleste å endre i dag: test ut en løsning på kunder. Lær mer om hvilke deler av løsningen som gir verdi for kunden og hva som bør endres for å gi enda mer verdi.

Jobb tverrfaglig, alltid

Karikatur av ni ulike karakterer fra Ringenes Herre: mennesker, alver, hobbiter, trollmenn og dverger

Team med komplementær kompetanse som er gjensidig avhengige av hverandre, og med et enkelt mandat innenfor et forretningsområde er den mest effektive måten å skape verdi på. Og folk som jobber i stabile team med psykologisk trygghet leverer mest verdi, viser blant annet Google’s forskning på effektive team. Å sette sammen tverrfaglig kompetanse i et lite team er enkelt å teste ut for å jobbe smidig. Mange ledere tror de selv må ha både problemet klart definert og løsningen tenkt ut før de overlater ansvaret til medarbeiderne for å ta frem en løsning. Tenk nytt! Team med et klart mandat og nok kompetanse vil selv komme opp med mye mer nytenkende løsninger enn det en enkelt leder klarer. Gi slipp på kontrollen og vær tydelig på mål og retning, men ikke på løsningsforslag. Følg opp på målene igjen etter en periode, slik at teamene opplever autonomi.

Team Agile vet at dersom flere vil følge de enkle rådene over vil det bety mer læring og nytt tankesett, litt etter litt. Vi vet også at mange blir hindret på veien fordi det er ikke rett frem i å endre måten man tenker og jobber på. Hva hindrer deg i å jobbe smidig?

En SUPERDEAL!

Who you gonna call? Team Agile!

Team Agile hjelper deg gjerne i gang – gratis! Dersom disse tre punktene var litt kompliserte eller det var vanskelig å vite hvilken fot man skal starte på vil vi gjerne hjelpe deg. Send en epost til hei@teamagile.no og vi tilbyr 30 min coaching på videokonferanse eller telefon for å kick starte din smidigreise.