You are currently viewing Derfor bør du feire feil!

Derfor bør du feire feil!

I Team Agile feirer vi feil. Vi jubler over enhver anledning til å forbedre oss og sørger for at alle feiltrinn blir læringsmuligheter. Vi feiltolker situasjoner, tar uriktige produktbeslutninger, gir råd som ikke fører til ønsket nytte eller blottstiller vår mangel på forståelse. Av og til gjør det vondt – skikkelig vondt. Såret ego. Vondt i vår faglige stolthet. Og det koster penger. Men vi lar det aldri gjøre så vondt at ikke latter og læring – krydret med Pinot Noir – bidrar til at vi forbedrer oss.

To personer i Team Agile som ler og feirer feil
Team Agile

Å jobbe med innovasjon og nyskapning betyr at vi hele tiden beveger oss inn i noe nytt og ukjent. På veien mot det ukjente må vi akseptere at det å ta feil er en uunngåelig del av dette arbeidet. Vi vet ikke noe om vil fungere, før vi faktisk har prøvd. Selv små, inkrementelle forbedringer krever et ytringsklima som tillater å si sin mening, utfordre det eksisterende og prøve og feile i forsøket på å forbedre noe.

Vår opplevelse er at selv om oftest bare en liten del av feilene kan sies å være kritikkverdig, behandler langt de fleste alle feil som dette. Det er knyttet skam, inkompetanse og personlig risiko til det å avdekke eller begå feil. Dette fører til at vi dekker over eller forsøker å skjule feil. Konsekvensen er ofte at aktivt hindrer læring, unngår forbedring og i sum svekker verdiskapningen.

Gjennom å eksplisitt feire feil – virkelig anerkjenne at alle gjør feil og at det ofte kan være nødvendig å feil – tror vi at vi bidrar til å omformulere feil til læringsmuligheter. Dette skaper et sosialt trygt arbeidsmiljø som har fokus på å legge det nødvendige grunnlaget for akselerert verdiskapning.