You are currently viewing 🟢Start med å stoppe!⛔

🟢Start med å stoppe!⛔

Skal du innovere hurtigere enn alle andre, trenger du selvsagt fart. Men like viktig som evnen til å komme opp i fart raskt, er evnen til å vite når du skal stoppe eller endre kurs.

Bilde av trafikklys som lyser gult i en isolert ørken
Matthias Clamer/Getty Images

Bain & Company kommer med tre gode råd for å øve opp smidig-muskelen:
1.      Bryt ned store initiativ til en serie av små initiativ for å spre ut risiko og fokusere på læring 🗿 
2.      Fokuser på å gjøre arbeidet synlig og transparent for alle i virksomheten 🔭 
3.      «Overpower fear!» Skap en trygg, sosial ramme som gjør det trygt å tilpasse seg etter nye innsikter og endrede forutsetninger 🤗

Les hele artikkelen fra HBR om å starte med å stoppe raskere her: https://hbr.org/2020/09/start-stopping-faster