You are currently viewing Podcast om Drømmeorganisasjonen

Podcast om Drømmeorganisasjonen

Bilde av tre personer, to menn og en kvinne, som står samlet rundt en PC og smiler og ler.

En endringsdyktig og smidig virkelighet – eller en utopi?

Tverrfaglige team er kjernen i drømmeorganisasjonen. Som en strategisk muskel med klart mandat omsetter team problemer til muligheter for kunder og brukere, på kortere tid og med større treffsikkerhet. Hvordan funker dette i praksis?

På Arendalsuka fikk Team Agile innsikt i hva Vestre Viken HF, Politiet og Coop Norge gjør for å bygge drømmeorganisasjonen rundt tverrfaglige team. Bakgrunnen var en nylig utgitt bok, Drømmeorganisasjonen. Hvilke erfaringer har de og hva fokuserer de på nå? Vi hadde også med oss Torbjørn og Tale for å snakke om hvorfor endringsdyktige organisasjoner er så viktig i dag. Hvilke forestillinger om fremtiden er det som driver utviklingen?

Lytt til Team Agiles første LIVE-podcast fra Arendalsuka, på Spotify eller Apple

Klikk på bilde for å åpne podden i Spotify