Team first!

Vi digger team og heier på samarbeid.

De tre personene fra Team Agile nyter en kopp kaffe og godt samarbeid.

Vi digger team og heier på samarbeid. Komplekse oppgaver har ofte flere mulige løsninger. Den mest effektive måten å løse disse på er i et team med tverrfaglig kompetanse. For å være et Team må deltakerne både ha samme mål og være avhengig av hverandre for å nå målet! Vi anbefaler Team First som prinsipp fordi det skaper verdi raskere og er mye gøyere!

Tverrfaglige team er navet for verdiskapingen i endringsdyktige virksomheter.
Team Agile

Her er noen gode bøker Team Agile anbefaler om nettopp team og ledelse:

Team Topologies (2019) av Skelton/Pais anbefaler vi for å skjønne hvordan teamdynamikk og -organisering kan skape mest mulig verdi og flyt. Boken peker på ulike typer team og hvordan de er drevet av sterk kundeorientering. Boken treffer en nerve/strømning i tiden som gjør at den oppleves som oppleves veldig relevant og har mange konkrete tips man kan ta i bruk umiddelbart.

Team of Teams (2015) av McChrystal argumenterer for hvordan og hvorfor organisasjoner må endre seg for å overleve; bokstavelig talt: McChrystal beskriver dette med bl.a. den amerikanske invasjonen av Irak og Afghanistan som bakteppe. I møte med en asymmetrisk og kompleks hverdag er tilpasningsdyktighet samt myndighet til å handle tett på der oppgaven skal løses, avgjørende for lykkes.

Og til slutt et anbefalt teamverktøy!

Team Canvas er et rammeverk som hjelper teamet til å reflektere over og snakke sammen om teamets felles mål og mening, og de «myke» verdiene ved et samarbeid som man ofte ikke snakker så mye om. Å gjennomføre en Team Canvas bidrar til å skape åpenhet, sosial trygghet og gode kjøreregler for hvordan teamet kan fungere og jobbe sammen på best mulig måte. Team Canvas er utviklet av Strategyzer, de samme folkene har også gitt ut High Impact Tools for Teams (2021), som byr på en rekke verktøy og tips til å skape velpresterende team.