Produktledelse – skap fantastiske produkter som kundene elsker

Produktledelse handler om å lede verdiskapningsarbeid. I praksis betyr det at man har ansvar for å kontinuerlig utforske og utvikle produkter som løser kundebehov, og sikre at produktene bidrar til å skape verdi for virksomheten. Her kan du lære mer om hva produktledelse kan løse for din virksomhet.

Hva er et produkt?

Kunder opplever at de får verdi når de får dekket sine behov, løst problemene sine og friksjon fjernes. Både offentlige og private virksomheter skaper verdi for målgruppene sine gjennom å tilby verdiskapende produkter. Produkter har teknologi i kjernen av verdiskapningen, til forskjell fra tjenester hvor mennesker utgjør en vesentlig del av leveransen.

Teknologiens rolle er å sikre at verdiutviklingen mellom virksomhet og kunde finner sted, kan skaleres og tilpasses kundens behov til enhver tid. Produktets egenverdi er verdiutvekslingen som skapes mellom virksomheten og kundene, og aldri noe mer.

Team Agile ser på produkter er en valuta som brukes for å «utveksle verdi»: Produkter har et opphav i målgruppen som hele virksomheten er til for. De leverer verdi for kunden gjennom å dekke kundenes behov og samtidig realiserer virksomhetens egne mål og strategier. Dette er enkelt og så vanskelig på samme tid. Det betyr at man som leder må kontinuerlig sikre at prioriteringer er i tråd med både kunders behov og virksomhetens mål. Det er her produktlederen kommer inn.

Hva er et produkt?

  • Produkt = kundens behov x virksomhetens behov x teknologi
  • Valuta for å utveksle verdi
  • «Verdiutvekslingen» berettiger produktets og virksomhetens eksistens

Både offentlige og private virksomheter jobber med verdiskapning – alle leverer produkter som bidrar til merverdi i samfunnet vårt. Verdiutvekslingen er kanskje ikke så eksplisitt for en offentlig virksomhet som tilbyr tilsynstjenester eller behandler søknader, sammenlignet med en privat som tilbyr digitale bankprodukter. De har likevel mange fellestrekk. Det gjelder å orientere seg rundt målgruppen man er til for og hvordan deres behov dekkes best mulig. Slik vil virksomheten forbli relevant over tid.

Produktledelse som suksessfaktor for endringsdyktige virksomheter

For oss handler produktledelse om å kunne omsette kundebehov til effektmål gjennom et kontinuerlig utforskende tankesett. For Team Agile er det teamet som er den mest effektive måten å gjøre dette i praksis, med aktivt støttende produktledere som sikrer retning og tydelige effektmål. Da er nøkkelen til å lykkes at produktlederen forstår balansen mellom når de skal være tett på og når de skal gi slipp. Å være mer strategisk og mindre operativ leder i hvordan oppgaver faktisk løses er en suksessfaktor for mer verdiskapning. Gevinsten er ansvarlige team som akselererer verdiskapningen uten at det blir hjemme alene fest.

Vi har erfart at produktledelse er verdidreven ledelse nær kundene i praksis: Hvordan setter vi gode mål som sikrer god balanse mellom retning og frihet for teamene? Hvordan sikrer vi tillit og transparens i hele organisasjonen? Hvordan kan vi bruke innsikt og data til å ta beslutninger? Hvordan kan vi sikre at vi som organisasjon skaper mest mulig verdi for målgruppen og oss selv?

Morgendagens vinnere er endringsdyktige og tillitsbaserte virksomheter som skaper verdier i samarbeid med målgruppene de er til for. For å lykkes må virksomheten ha eierskap til egen agenda. Team Agile jobber for å overføre kunnskap og gjøre seg selv overflødig, slik at kompetansen og «håndverket» kan eies og videreutvikles av virksomheten selv. Vil du vite mer, ta kontakt for en uforpliktede kaffe her.

Produktledelse i praksis; sette retning og gjøre folk supre

I praksis er det krevende å vite hvordan og når du som produktleder skal være tett på og når du bør gi slipp. En nyttig måte å tenke på dette er å reflektere over hvordan du kan sette retning og gi teamene dine retning og kontekst, samtidig som du gjør dem til superheltene. Ledende tenkere på området, John Doerr og Marty Cagan, snakker mye om viktigheten av å bygge organisasjoner med «teams of missionaries, not mercenaries». Med dette mener de tverrfaglige produktteam som er motiverte og engasjerte for å skape resultater og setter i gang med det. De snakker gjerne uoppfordret om sine mål og er stolte over arbeidet sitt og den verdien det gir. «Mercenaries» eller leiesoldater er da motsatsen. I organisasjoner er dette folk som gjør det de blir bedt om og ofte på den måten de er bedt om å gjøre det. Dette kan også være personer med sterk fagkompetanse, men som ikke brenner for arbeidet sitt. Så hvordan kan produktledere skape misjonærer fremfor leiesoldater? Team Agile mener det handler mye om å sette retning og gjøre folk supre.

Retningen for team i en produktorganisasjon gis på en måte som gjør det enkelt for teamene å gjøre gode valg for å gå i en god retning over flere år, men samtidig gir dem fleksibilitet med tanke på hvordan det skal løses (ingen spesifikasjoner). En sentral del av dette er produktvisjonen. Dette er det langsiktige felles målet og prinsippene for produktteamene som former de valgene de selv tar hver dag. Produktvisjonen er ment å inspirere og motivere. Det betyr at det er krevende å lage en god produktvisjon. Men et godt sted å begynne er å beskrive hvordan livet til kundene dine blir bedre av at dere når produktvisjonen deres.

Å gjøre folk supre handler ofte om å gi de autonomi og trygghet til å få mest mulig ut av sitt potensial. Det er riktignok lettere sagt enn gjort. Gode effektmål for teamet er, som nevnt over, et viktig utgangspunkt. Som produktleder kan et nyttig verktøy også være å stille gode spørsmål og coache team og teammedlemmer i konstruktive retninger. Det innebærer at produktlederen ikke har spørsmål på alt teamene spør om, men stiller gode spørsmål tilbake og gjør teamene i stand til å selv gjøre gode valg – både om hvordan løsninger skal bygges og om løsningene er verdt å bygge. I tillegg er det en effektiv måte å utvikle de knallbra folka i organisasjonen.

Med en sterk produktvisjon som gir retning og mening, samt autonomi til å ta gode valg og lære kontinuerlig og teamnært, er sannsynligheten ganske stor for at du sitter igjen med et team misjonærer, fremfor leiesoldater. Kort sagt supre folk som lager produkter kundene elsker!

Produktledelse – skap fantastiske produkter som kundene elsker

Produktledelse handler om å lede verdiskapningsarbeid. I praksis betyr det at man har ansvar for å kontinuerlig utforske og utvikle produkter som løser kundebehov, og sikre at produktene bidrar til å skape verdi for virksomheten. Her kan du lære mer om hva produktledelse kan løse for din virksomhet.

Hva er et produkt?

Kunder opplever at de får verdi når de får dekket sine behov, løst problemene sine og friksjon fjernes. Både offentlige og private virksomheter skaper verdi for målgruppene sine gjennom å tilby verdiskapende produkter. Produkter har teknologi i kjernen av verdiskapningen, til forskjell fra tjenester hvor mennesker utgjør en vesentlig del av leveransen.

Teknologiens rolle er å sikre at verdiutviklingen mellom virksomhet og kunde finner sted, kan skaleres og tilpasses kundens behov til enhver tid. Produktets egenverdi er verdiutvekslingen som skapes mellom virksomheten og kundene, og aldri noe mer.

Team Agile ser på produkter er en valuta som brukes for å «utveksle verdi»: Produkter har et opphav i målgruppen som hele virksomheten er til for. De leverer verdi for kunden gjennom å dekke kundenes behov og samtidig realiserer virksomhetens egne mål og strategier. Dette er enkelt og så vanskelig på samme tid. Det betyr at man som leder må kontinuerlig sikre at prioriteringer er i tråd med både kunders behov og virksomhetens mål. Det er her produktlederen kommer inn.

Hva er et produkt?

  • Produkt = kundens behov x virksomhetens behov x teknologi
  • Valuta for å utveksle verdi
  • «Verdiutvekslingen» berettiger produktets og virksomhetens eksistens

Både offentlige og private virksomheter jobber med verdiskapning – alle leverer produkter som bidrar til merverdi i samfunnet vårt. Verdiutvekslingen er kanskje ikke så eksplisitt for en offentlig virksomhet som tilbyr tilsynstjenester eller behandler søknader, sammenlignet med en privat som tilbyr digitale bankprodukter. De har likevel mange fellestrekk. Det gjelder å orientere seg rundt målgruppen man er til for og hvordan deres behov dekkes best mulig. Slik vil virksomheten forbli relevant over tid.

Produktledelse som suksessfaktor for endringsdyktige virksomheter

For oss handler produktledelse om å kunne omsette kundebehov til effektmål gjennom et kontinuerlig utforskende tankesett. For Team Agile er det teamet som er den mest effektive måten å gjøre dette i praksis, med aktivt støttende produktledere som sikrer retning og tydelige effektmål. Da er nøkkelen til å lykkes at produktlederen forstår balansen mellom når de skal være tett på og når de skal gi slipp. Å være mer strategisk og mindre operativ leder i hvordan oppgaver faktisk løses er en suksessfaktor for mer verdiskapning. Gevinsten er ansvarlige team som akselererer verdiskapningen uten at det blir hjemme alene fest.

Vi har erfart at produktledelse er verdidreven ledelse nær kundene i praksis: Hvordan setter vi gode mål som sikrer god balanse mellom retning og frihet for teamene? Hvordan sikrer vi tillit og transparens i hele organisasjonen? Hvordan kan vi bruke innsikt og data til å ta beslutninger? Hvordan kan vi sikre at vi som organisasjon skaper mest mulig verdi for målgruppen og oss selv?

Morgendagens vinnere er endringsdyktige og tillitsbaserte virksomheter som skaper verdier i samarbeid med målgruppene de er til for. For å lykkes må virksomheten ha eierskap til egen agenda. Team Agile jobber for å overføre kunnskap og gjøre seg selv overflødig, slik at kompetansen og «håndverket» kan eies og videreutvikles av virksomheten selv. Vil du vite mer, ta kontakt for en uforpliktede kaffe her.

Produktledelse i praksis; sette retning og gjøre folk supre

I praksis er det krevende å vite hvordan og når du som produktleder skal være tett på og når du bør gi slipp. En nyttig måte å tenke på dette er å reflektere over hvordan du kan sette retning og gi teamene dine retning og kontekst, samtidig som du gjør dem til superheltene. Ledende tenkere på området, John Doerr og Marty Cagan, snakker mye om viktigheten av å bygge organisasjoner med «teams of missionaries, not mercenaries». Med dette mener de tverrfaglige produktteam som er motiverte og engasjerte for å skape resultater og setter i gang med det. De snakker gjerne uoppfordret om sine mål og er stolte over arbeidet sitt og den verdien det gir. «Mercenaries» eller leiesoldater er da motsatsen. I organisasjoner er dette folk som gjør det de blir bedt om og ofte på den måten de er bedt om å gjøre det. Dette kan også være personer med sterk fagkompetanse, men som ikke brenner for arbeidet sitt. Så hvordan kan produktledere skape misjonærer fremfor leiesoldater? Team Agile mener det handler mye om å sette retning og gjøre folk supre.

Retningen for team i en produktorganisasjon gis på en måte som gjør det enkelt for teamene å gjøre gode valg for å gå i en god retning over flere år, men samtidig gir dem fleksibilitet med tanke på hvordan det skal løses (ingen spesifikasjoner). En sentral del av dette er produktvisjonen. Dette er det langsiktige felles målet og prinsippene for produktteamene som former de valgene de selv tar hver dag. Produktvisjonen er ment å inspirere og motivere. Det betyr at det er krevende å lage en god produktvisjon. Men et godt sted å begynne er å beskrive hvordan livet til kundene dine blir bedre av at dere når produktvisjonen deres.

Å gjøre folk supre handler ofte om å gi de autonomi og trygghet til å få mest mulig ut av sitt potensial. Det er riktignok lettere sagt enn gjort. Gode effektmål for teamet er, som nevnt over, et viktig utgangspunkt. Som produktleder kan et nyttig verktøy også være å stille gode spørsmål og coache team og teammedlemmer i konstruktive retninger. Det innebærer at produktlederen ikke har spørsmål på alt teamene spør om, men stiller gode spørsmål tilbake og gjør teamene i stand til å selv gjøre gode valg – både om hvordan løsninger skal bygges og om løsningene er verdt å bygge. I tillegg er det en effektiv måte å utvikle de knallbra folka i organisasjonen.

Med en sterk produktvisjon som gir retning og mening, samt autonomi til å ta gode valg og lære kontinuerlig og teamnært, er sannsynligheten ganske stor for at du sitter igjen med et team misjonærer, fremfor leiesoldater. Kort sagt supre folk som lager produkter kundene elsker!